ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
ISO/TS 16949 Automotive
ISO 17025 Laboratorium
ISO 14001 Milieumanagement
ISO 26000 MVO
Audits
Contact
ASME NQA-1 Nuclear Quality Assurance
HOME
ISO 14001 Milieumanagement
Opzet en onderhoud
(Kwaliteits)Management Systemen

Contact
Audits
ISO 26000 MVO
ISO 14001 Milieumanagement
ISO 17025 Laboratorium
ISO/TS 16949 Automotive
ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
ASME NQA-1 Nuclear Quality Assurance
HOME
Wat is een milieuzorgsysteem en wat is ISO 14001?
Een milieuzorgsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieuzorgsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.

Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico's

Streven naar een permanente verbetering van de milieu prestaties van uw organisatie.

Waarom een milieuzorgsysteem?
Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieueffecten (milieurisico's) van
de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten wordt bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen).
Met een milieuzorgsysteem kan een organisatie zich onderscheiden van concurrenten
en kan de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en overheid, aanzienlijk verbeteren. Bij een goed functionerend milieuzorgsysteem kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt met de overheid met betrekking tot een milieuvergunning op hoofdlijnen. Binnen de methodologie van een milieuzorgsysteem biedt een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten goed inzicht in de milieuprestatie van de organisatie. Daardoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt. Deze informatie is relevant voor de diverse stakeholders (klanten, overheid, omwonenden, intermediaire organisaties, financiŽle instellingen en verzekeraars, etc.) en is ook goed bruikbaar ter motivatie van de individuele bijdrage van de verschillende afdelingen en werknemers aan de totale milieuprestatie van de onderneming.

Opzet en onderhoud
(Kwaliteits)Management Systemen

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
ISO/TS 16949 Automotive
ISO 17025 Laboratorium
ISO 14001 Milieumanagement
ISO 26000 MVO
Audits
Contact
ASME NQA-1 Nuclear Quality Assurance
HOME
Opzet en onderhoud
(Kwaliteits)Management Systemen

Copyright ©  2011 - Lasker KMS implementaties     mail ons